Freelance Preventieadviseur

Preventieadviseur

Wens je ondersteuning voor de preventiedienst.
Wens je ondersteuning bij het opzetten van het OSHAS 18001 systeem.
Wens je een preventieadviseur die langdurig afwezig is te vervangen.
Wens je vervanging tot de functie van preventieadviseur is ingevuld.
Wens je professioneel veiligheidsadvies.
Doe dan beroep op een freelance preventieadviseur.

construction worker, man, people-956496.jpg
mark, marker, hand-516278.jpg

Mogelijke taken

Begeleiden van de opstart, uitbouw en het voeren van een preventiebeleid in het kader van de wetgeving welzijn op het werk.

Samen creëren we ruimte in de organisatie waardoor men zich kan concentreren op de corebusiness van het bedrijf.

Wij kunnen ondersteuning geven of het volledig uitvoeren van:

 • Arbeidsongevallenonderzoek
 • Analyse Arbeidsongevallen
 • Indienststelling arbeidsmiddelen
 • Werkplekinspectie
 • Taakrisicoanalyses
 • Evacuatie en noodplanning
 • Brandpreventiedossier
 • Opmaken toolboxen
 • Uitvoeren van interne audits
 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Uitwerken van noodplannen
 • .....

Meer toegelicht

Taakrisicoanalyse

Weet u aan welke risico’s uw medewerkers zijn blootgesteld? Een taakrisicoanalyse zal de taken die iemand uitvoert en het gekoppeld risico in kaart brengen. Er wordt gezocht naar preventiemaatregelen die het risico elimineren of reduceren tot op een aanvaardbaar niveau.

Analyse arbeidsongevallen

Naast de analyse van een individueel arbeidsongeval, is het noodzakelijk trends te vinden in de oorzaken van ongevallen. Een arbeidsongevallenanalyse op kwartaal- of jaarbasis laat zien op welke aspecten het best ingezet wordt om het aantal ongevallen te doen dalen.

Werkplekinspectie

De werkplekinspectie is een instrument om te checken of de gestelde regels voor veilig en gezond werken voor uw medewerkers worden nageleefd. Hiermee maakt u duidelijk, zowel intern als extern, dat veiligheid een serieuze zaak is binnen uw organisatie. Deze inspectie kunt u zelf uitvoeren, of u kunt ondersteuning aan een externe partij vragen. Hiermee voorkomt u bedrijfsblindheid of dat er geen tijd is voor de inspecties of dat deze vergeten worden. Uw organisatie beschikt na een werkplekinspectie over een schriftelijke rapportage, met een passend advies en eventueel noodzakelijke verbetermaatregelen m.b.t. de veiligheid op de werkplek van uw werknemers.

Tijdens het bezoek wordt de werkplek bezocht. Indien dit een atelier of een productieomgeving is, wordt er onder andere aandacht besteed aan:

 • orde en netheid;
 • gebruik van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s);
 • opslag van gevaarlijke producten;
 • keuringen.

In een kantooromgeving zal de focus liggen op:

 • ergonomie;
 • indeling van de bureau’s;
 • binnenklimaat.

Indienststelling arbeidsmiddelen

Nieuwe arbeidsmiddelen in gebruik nemen verloopt volgens het principe van de drie groene lichten:

De preventieadviseur wordt betrokken bij:

 • de keuze van het arbeidsmiddel. In dit vroeg stadium advies inwinnen, zorgt ervoor dat er later geen onaangename verrassingen zijn met de veiligheid van het gloednieuwe toestel of gereedschap.
 • Bij de levering wordt nagegaan of het aangekochte toestel voldoet aan de veiligheidseisen van de bestelbon, er een EG verklaring aanwezig is en een Nederlandstalige handleiding heeft.
 • De derde stap is de indienststelling. Een verslag wordt opgemaakt. Afhankelijk van het soort toestel, machine, gereedschap, … wordt aandacht besteed aan:
 • de inplanting of opstelling;
 • KB arbeidsmiddelen;
 • Machinerichtlijnen;
 • Veiligheidsinstructiekaart;
 • Taakrisicoanalyse;
 • Opleiding en instructies voor de gebruikers.